Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Nasza Szkoła" w Katowicach

Tutaj liczy się DZIECKO!

Jesteśmy szkołą dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
  • autyzm w tym zespół Aspergera,
  • niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim,
  • niepełnosprawność ruchową,
  • afazję
  • oraz sprzężenie tych niepełnosprawności. 
Wydarzenia marzec 2023 w Naszej Szkole

szkoła

Zapraszamy do zapoznania się z kilkoma informacjami o „Naszej Szkole”

Zapisy

Informujemy, że zapisy do „Naszej Szkoły” na rok szkolny 24/25 trwają od 1.03 do 22.03.2024

Wnętrza

Zobacz nasze klasy, gabinety specjalistyczne, sale gimnastyczne i zaplecze socjalne.

Aktualności

Drukowanie 3D

Druk 3D

W lutym nasi uczniowie uczyli się projektować i drukować na drukarce 3D, którą zakupiliśmy dzięki

Czytaj więcej »
Jasełka 2023

Jasełka 2023

Autorskie Jasełka przygotowane przez Panią Magdalenę Bryłę i Dorotę Ulaczyk w wykonaniu nauczycieli, uczniów Naszej

Czytaj więcej »

PASJA + WIZJA + DZIAŁANIE = SUKCES

Rozwijamy pasje naszych uczniów

Równanie to nie posiada dla nas żadnych niewiadomych. Za to pod każdym jego elementem kryją się kolejne wartości, którymi kierujemy się będąc częścią ciągle rozwijającej się „Naszej Szkoły”.

Wartość „pasja” rozumie się, jako motywację do otwierania się na kolejne wyzwania – a tych, nigdy nie brakuje. Dzięki czemu już wchodząc na kolejny szczyt naszych możliwości, rozglądamy się uważnie i podziwiamy wspaniałą panoramę kolejnych celów, które zamierzamy osiągnąć.

Wartość „wizji” traktujemy jako spełnienie i poczucie sensu podejmowanych przez nas starań. Samo dążenie do naszej wizji szkoły, która staje się ciepłym i kochającym domem naszych podopiecznych sprawia, że na naszych twarzach pojawia uśmiech satysfakcji. A tym, zarażamy naszych uczniów.

„Działanie” to nic innego, jak chęć i ciągłe patrzenie w przyszłość, przy jednoczesnym zapełnianiu teraźniejszości. Chcemy, aby dzięki temu także przeszłość uczniów „Naszej Szkoły” wspominana była przez nich z łezką nostalgii na temat najlepszych lat spędzonych w tej rodzinie.

To nasze wspólne działania doprowadzą nas do rozwiązania prostego równania, którego jedynym możliwym wynikiem jest „sukces”. Ale to nie szkoła ma go osiągnąć, a jej podopieczni. Państwa satysfakcja z wykonywanej przez nas pracy, to wyłącznie motor do dalszego działania na rzecz Państwa dzieci.

Programy i Certyfikaty

Szkoła dla ASA

Dyplom „Szkoła dla ASA” na lata 2020 – 2023 za podjęte działania w zakresie poprawy poziomu funkcjonowania ucznia z autyzmem w szkole:

Nauczyciele podnieśli swoje kompetencje w zakresie pracy z uczniem z autyzmem;
Nauczyciele dostosowali pracę w klasie do możliwości i potrzeb ucznia z autyzmem;
Uczniowie z autyzmem brali udział w życiu klasy i szkoły stosownie do swoich możliwości;
Pracownicy szkoły stworzyli warunki wsparcia rówieśniczego w klasie w szkole dla ucznia z autyzmem.


Nauczyciele skutecznie włączali ucznia z autyzmem w grupę rówieśniczą (na miarę jego możliwości);
Personel administracyjny i obsługowy szkoły brał w realizacji działań usprawniających funkcjonowanie ucznia z autyzmem w szkole;
Rodzice współpracowali z nauczycielami, wspólnie tworząc szkołę przyjazną uczniom z autyzmem.

Dyplom „Szkoła dla ASA”
Dyplom Szkoła z Klasą dla Naszej Szkoły

Szkoła z Klasą

Dyplom „Szkoła z klasą”

To wyróżnienie dla szkół, które brały udział i ukończyły program Fundacji Szkoła z Klasą.

Troje naszych nauczycieli realizowało 3 wyzwania w ramach programu i ukończyło je z powodzeniem.

Tym samym dołączyliśmy do tych polskich szkół, które w ciągu ostatnich 20 lat brały udział w programie wykorzystując proponowane metody oraz kierując się wartościami, ważnymi w edukacji.

Ogólnopolski Program Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości dla dzieci i młodzieży

Nasza szkoła otrzymała certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Ogólnopolskim Programie Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości skierowanym do dzieci i młodzieży. 

Certyfikat OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZYCZYNOM PRZESTĘPCZOŚCI SKIEROWANYM DO DZIECI I MŁODZIEŻY

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to wsparcie finansowe dla szkół podstawowych na nowoczesny sprzęt, który umożliwi rozwój kompetencji przyszłości wśród uczniów. Z wyposażenia zakupionego w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości będzie mogło skorzystać ponad 3 miliony uczniów w całej Polsce.

Więcej o programie: https://www.gov.pl/web/laboratoria/o-programie2
Obecnie w skład wyposażenia podstawowego, które może zostać zakupione wchodzą:

  • Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.)
  • Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami
  • Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.)
  • Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/laboratoria/katalog-wyposazenia