Basen

Dzieci z „Naszej Szkoły” uczestniczą w zajęciach na basenie, które wpływają na prawidłowy rozwój psychofizyczny i sprawność ruchową. Uczniowie biorą aktywny udział w grach i zabawach w wodzie, które przynoszą wiele radości i dostarczają pozytywnych emocji. Ponadto uczą się podstawowych technik pływania, a ćwiczenia z różnymi przyborami wpływają na ich atrakcyjność. Zajęcia na basenie są dla wielu uczniów ważnym uzupełnieniem lekcji z wychowania  fizycznego i gimnastyki korekcyjnej. Ćwiczenia prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego i doświadczonych instruktorów pływania.