You are currently viewing Druk 3D

Druk 3D

W lutym nasi uczniowie uczyli się projektować i drukować na drukarce 3D, którą zakupiliśmy dzięki uczestnictwu szkoły w programie LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

#LaboratoriaPrzyszłości to wsparcie finansowe dla szkół podstawowych na nowoczesny sprzęt, który umożliwi rozwój kompetencji przyszłości wśród uczniów!

Więcej informacji: https://naszaszkola.katowice.pl/sprawozdanie-z-wykorzystanych-srodkow-w-ramach-programu-laboratoria-przyszlosci/

#LaboratoriaPrzyszłości #CentrumGovTech #MEiN #technologie #edukacja #nauka #EdTech #szkoła #innowacje