You are currently viewing Dyplom „Szkoła dla ASA”

Dyplom „Szkoła dla ASA”

Dyplom „Szkoła dla ASA” na lata 2020 – 2023 za podjęte działania w zakresie poprawy poziomu funkcjonowania ucznia z autyzmem w szkole:

  • Nauczyciele podnieśli swoje kompetencje w zakresie pracy z uczniem z autyzmem;
  • Nauczyciele dostosowali pracę w klasie do możliwości i potrzeb ucznia z autyzmem;
  • Uczniowie z autyzmem brali udział w życiu klasy i szkoły stosownie do swoich możliwości;
  • Pracownicy szkoły stworzyli warunki wsparcia rówieśniczego w klasie w szkole dla ucznia z autyzmem;
  • Nauczyciele skutecznie włączali ucznia z autyzmem w grupę rówieśniczą (na miarę jego możliwości);
  • Personel administracyjny i obsługowy szkoły brał w realizacji działań usprawniających funkcjonowanie ucznia z autyzmem w szkole;
  • Rodzice współpracowali z nauczycielami, wspólnie tworząc szkołę przyjazną uczniom z autyzmem.