Wspieramy edukację domową

O edukacji domowej słyszał chyba każdy, jednak niewielu z nas wie jak wygląda ona w praktyce, jakie daje możliwości i efekty. Zacząć należałoby od tego, iż w Polsce nauczanie domowe stało się możliwe po zmianie systemu politycznego w 1991 roku. Z tego prawa korzysta zazwyczaj nie więcej 0,5% wszystkich dzieci uczących się danego roku w szkołach.

Przeczytaj rozporządzenie:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

Edukacja domowa co jest potrzebne?

Realizując podstawy programowe jakie określa Ministerstwo Edukacji Narodowej można praktykować taki rodzaj edukacji aż do wieku maturalnego. Prawo oświatowe pozwala na naukę w domu, za zgodą dyrektora szkoły, do której dziecko jest zapisane. Aby otrzymać taką zgodę należy złożyć stosowne dokumenty:

  • podanie do dyrektora placówki,
  • opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej z oświadczeniem dotyczącym zapewnienia warunków do kształcenia
  • zobowiązanie dotyczące przystępowania przez dziecko do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych
  • zobowiązanie zaliczenia wszystkich przedmiotów – na takich samych zasadach jak jego rówieśnicy w tradycyjnej placówce szkolnej
  • uiszczenie wpisowego w wysokości 400 złotych

Edukacja domowa

Nie wymaga się, aby Rodzic miał wykształcenie pedagogiczne, czy przeszedł specjalne szkolenie. Kluczem będzie systematyczna i rzetelna praca z dzieckiem nad przerabianym aktualnie materiałem. Zadaniem Rodzica jest przygotowanie dziecka do wszystkich etapów zaliczenia danego szczebla edukacji. Jeżeli w trakcie przerabiania programu nauczania pojawiają się problemy, czy niejasności, pomocą służy szkoła, do której dziecko jest zapisane. Pomocne mogą być również fundacje takie jak:

  • „Fundacja Edukacji Domowej”
  • „Stowarzyszenie Edukacja w Rodzinie”.

Dziecko na koniec każdej zdanej klasy otrzymuje takie same świadectwo jak jego koledzy. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania zapraszamy do kontaktu z Dyrektorem Szkoły.

Pobierz

Edukacja Domowa
Edukacja domowa z Naszą Szkołą

Edukacja domowa zalety

Edukacja domowa, choć ciągle mało popularna w Polsce, ma wiele zalet. Odpowiedzialny i sumienny rodzic jest w stanie przejść z dzieckiem wszystkie etapy jego edukacji będąc jednocześnie jego nauczycielem i przyjacielem. Indywidualne podejście do potrzeb swojej pociechy jest kluczem do sukcesu. Nie same oceny końcowe mają tutaj znaczenie. Obserwacja tego jak dziecko rozwija nowe umiejętności, otwiera się na otaczający go świat i poznaje swoje nowe zainteresowania jest bezcennym elementem nauczania domowego. W związku z powyższym nie potrzebne są obawy, że dziecko mające szkołę i dom w jednym miejscu, straci na kontaktach z rówieśnikami, czy będzie miało problemy w budowaniu relacji. Domowe lekcje, tak samo jak szkolne, mają określoną dziennie ilość czasu. Resztę dnia dziecko może spędzić aktywnie, integrując się z rówieśnikami. Może uczęszczać na zajęcia dodatkowe, które sprawiają mu radość, a dodatkowo umożliwiają nawiązanie nowych znajomości. Przykładami na to, że edukacja domowa przynosi korzystne rezultaty są znane postaci m.in. Albert Einstein, Serena i Venus Williams, Jonas Brothers, Taylor Swift, czy Agatha Christie. Ich sukcesy i osiągnięcia powinny tylko upewniać w przekonaniu, że ten sposób zdobywania wiedzy i kształcenia jest tak samo efektywny, jak jego „standardowy” odpowiednik!

Zasady współpracy Naszą Szkołą

W Naszej Szkole nauczyciele przygotowali specjalne lekcje dla uczniów szkoły i uczniów korzystających z edukacji domowej. Lekcje i spotkania organizujemy cyklicznie. Zapraszamy do przeczytania informacji o rekrutacji do poszczególnych klas i zasadach współpracy z Rodzicami, którzy zdecydowali się skorzystać z edukacji domowej: Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu!