Grono pedagogiczne

Grono Pedagogiczne Nasza Szkoła

Aleksandrowicz Marcin – wychowanie fizyczne, surdopedagog

Bratek Agnieszka –  j. polski, surdopedagog, rewalidacja

Broszkiewicz Monika – WOS, terapia pedagogiczna, AAC

Bryła Magdalena – muzyka, muzykoterapia, rewalidacja

Częstochowski Andrzej – fizyka

Dandyk Barbara – biologia, tyflopedagog

Dennis Anna – j.angielski, świetlica

Dobrzyński Michał – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Dubiel Mikołaj – psycholog

Dybał Paulina – chemia, wychowawca kl. 6b, rewalidacja, świetlica

Gzik-Pawlak Agnieszka – język polski, wychowawca kl. 5a, świetlica

Kłosowska Aleksandra – j.angielski

Kubica Sabina – informatyka, biofeedback, dyrektor

Łozińska Agata – matematyka, tyflopedagog

Łozowska Małgorzata – świetlica, arteterapia

Łukaszczyk Marek – matematyka

Musiel Anna – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. 1b, rewalidacja

Nadgrodkiewicz Alicja – j.niemiecki, wychowawca kl. 5b, świetlica

Oleksy Justyna – j.polski, wychowawca kl. 7, rewalidacja

Ostrowska Patrycja – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. 1a, rewalidacja

Poplicha Anna – technika

Sitnik-Szwedo Beata – pedagog, logopeda

Syrek Daniel – przyroda, geografia, wychowawca kl. 8a, trener TUS, swietlica

Ulaczyk Dorota – religia, wychowawca kl. 4, rewalidacja

Unger Celina – biblioteka

Zając Sylwia – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. 2 i 3, rewalidacja

Zaucha Agnieszka – rehabilitacja ruchowa, SI

Zganiacz Barbara – historia, plastyka, wdż, wychowawca kl. 6a

Bartuś Krystyna  – pomoc nauczyciela

Braguła Barbara – pomoc nauczyciela

Wanot Beata – pomoc nauczyciela

Zielonka Renata – pomoc nauczyciel