Hipoterapia

Hipoterapia pełni bardzo ważną funkcję w pracy z dziećmi z dysfunkcjami. Oddziałuje na dziecko w kilku płaszczyznach:

  • Sensorycznej
  • Społecznej
  • Ruchowej
  • Psychicznej
  • Umysłowej