Hipoterapia

Hipoterapia pełni bardzo ważną funkcję w pracy z dziećmi z dysfunkcjami. Oddziałuje na dziecko w kilku płaszczyznach:

  • Sensorycznej
  • Społecznej
  • Ruchowej
  • Psychicznej
  • Umysłowej
Nasi uczniowie bardzo lubią zajęcia z hipoterapii. Oprócz jazdy konnej dzieci uczą się także, jak dbać o konie.
Opus wyjątkowo cierpliwie poddaje się zabiegom pielęgnacyjnym.