Logopeda

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

Każdego roku we wrześniu logopeda przeprowadza badanie przesiewowe w klasach zerowych i pierwszych. Po zdiagnozowaniu u dziecka wady wymowy logopeda przekazuję pisemną informację dla rodzica. Po otrzymaniu informacji Rodzice zainteresowani  terapią logopedyczną powinni zgłosić się na konsultacje i ustalić zasady współpracy.

Terapia
Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie lub w grupach 2-3 osobowych. Na zajęciach logopedycznych wykorzystywane są metody dydaktyczne oparte na zabawie oraz nowoczesne formy terapii multimedialnej i  neurobiologicznej.

Współpraca z rodzicami
Terapia logopedyczna jest procesem. Jej skuteczność zależy od współpracy logopedy z dzieckiem oraz rodzicem. Spotkanie z logopedą nie jest wystarczającym elementem terapii. Dlatego bardzo ważne jest zaangażowanie rodziców w systematyczne ćwiczenie z dzieckiem. W tym celu logopeda po każdych zajęciach zapisuje w zeszycie ucznia zestaw ćwiczeń jakie powinien wykonywać codziennie do kolejnego spotkania. Brak ćwiczeń to brak postępów w terapii. Rodzice mają również możliwość skorzystania z zajęć otwartych, na których mogą przyglądać się, na czym polega terapia i jak poprawnie wykonywać ćwiczenia. Logopeda udzieli również odpowiedzi na pytania w godzinach konsultacyjnych.

Stały kontakt z logopedą i zaangażowanie się Rodziców w program terapii pomoże osiągnąć sukces dzieciom. Dlatego zapraszam Państwa do systematycznego zaglądania do zeszytów oraz konsultacji.

Drogi Rodzicu pomóż swojemu dziecku osiągnąć szczyt jego  możliwości!

  • wspieraj jego wysiłek
  • pomagaj tak, aby był samodzielny
  • zachęcaj do systematycznej pracy
  • ciesz się z jego postępów
  • Twoje nastawienie  i zaangażowanie, jako osoby najbliższej dziecku, determinuje jego postępy !

    Nasz logopeda przyjmuje również odpłatnie w Przychodni NZOZ All Medicus w naszym budynku!

    Jeżeli chcą Państwo kontynuować terapię logopedyczną po ukończeniu szkoły lub skorzystać z doświadczenia naszego logopedy bez zapisywania dziecka do Naszej Szkoły, zapraszamy do w pełni wyposażonego gabinetu logopedy dziecięcego w przychodni NZOZ All Medicus w Katowicach przy ul. Harcerzy Września 1939 numer 5. Więcej informacji: https://allmedicus.pl/gabinet-logopedyczny/