Warunki lokalowe

Nasze klasy

Standard przestrzeni dydaktycznej wyznacza estetyka i funkcjonalność. Miejsce nauki i pracy jest urządzone tak, by stanowiło kolorystyczną, przestrzenną i tematyczną dekorację dla głównych aktorów tej sceny – ucznia i nauczyciela. W naszych klasach korzystamy z:

 • rzutników multimedialnych,
 • tablicy interaktywnej,
 • monitora interaktywnego,
 • tabletów dla uczniów,
 • laptopów,
 • dostępu do internetu.

Przestrzeń ma wprowadzać wrażenie spokoju, ładu, eksponować elementy ważne. I ułatwiać uczniom pracę: samodzielną i w grupach, przy specjalnie ustawionych stołach. Dzieci łączą się w zespoły o podobnym stylu uczenia się, zwiększając swój potencjał i oddziałując na pozostałe zespoły uczniowskie.

Nasze wnętrza 

Nasze klasy, gabinety i przestrzenie wspólne są stale rozwijane. W roku szkolnym 2023/24 pojawiła się u nas mini ścianka wspinaczkowa i nowa w pełni wyposażona kuchnia. Również w klasach przybyło mebli i pomocy dydaktycznych.

 

Nasze klasy

Sale i gabinety

Urządzenia i programy wspierające uczniów

Nasi specjaliści i uczniowie do nauki i wspomagania rozwoju wykorzystują między innymi:

 • PCEye Mini – urządzenie pozwalające na obsługę komputera za pomocą wzroku

 • Aparaturę do metody Warnkego – dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisania.

 • Interaktywną Podłogę FunFloor Edu – urządzenie wspierające angażujące dzieci w naukę poprzez zabawę

 • Magic Pen – Lokalizator akustyczno-świetlny – urządzenie do rozwijania zdolności percepcyjnych i motorycznych dziecka – odbieranych przez kilka zmysłów
 • EduBoty – program obejmuje 3 zestawy gier wspomagających terapię uczniów:

  – ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki – dyskalkulia
  – ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania – dysleksja
  – z deficytami w zakresie funkcji poznawczych, w tym różnorodnymi zaburzeniami uwagi

 • Klocki magnetyczne Jolly Heap – najbardziej pobudzająca kreatywna zabawka,
 • Mówik Pro Plus – zestaw do komunikacji alternatywnej.
 • Panel podświetlany LED – służący eksperymentowaniu z przeźroczystymi przedmiotami
 • Go Sense –  nowoczesne pomoce dydaktyczne i terapeutyczne, wychodzące poza relację dziecko-terapeuta lub dziecko-komputer.