You are currently viewing Pozytywna uwaga czy to możliwe?

Pozytywna uwaga czy to możliwe?

Oczywiście, że tak. Właśnie przystąpiliśmy do II edycji programu „Pozytywna uwaga” https://pozytywnauwaga.pl/

Jak chwalić? Przede wszystkim, CZĘSTO! Szkoła nie musi być miejscem, w którym rubryka „uwagi”, dotyczy tylko tych negatywnych. Mamy zbyt wspaniałe dzieciaki, aby być w stanie to zrobić. Zdecydowanie łatwiej jest nam dzielić się osiągnięciami naszych uczniów!

W związku z tym, zasypiemy świat pozytywnymi uwagami!