Psycholog

Jest specjalistą wspierającym funkcjonowanie dzieci we wszystkich sferach rozwoju. W zakresie sfery poznawczej wspiera rozwój intelektualny dzieci, pomagając w zrozumieniu świata i dając narzędzia do opanowania materiału edukacyjnego. W zakresie sfery emocjonalnej i społecznej wspiera dzieci w budowaniu zdrowej samooceny, cechy rozumienia własnych i cudzych stanów emocjonalnych, rozwija kompetencje komunikacyjne, cechy zgodnej współpracy i rywalizacji. Jest także osobą, która wysłucha, zrozumie i służy radą.

Psycholog zwraca tez uwagę na rozwój ruchowy dzieci, szczególnie najmłodszych, u których sfera motoryczna jest silnie powiązana z całym funkcjonowaniem dziecka. Psycholog w szczególności wspiera dzieci posiadające Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, pomagając im zminimalizować trudności i deficyty rozwojowe. Nie zapomina jednak o obserwacji całej klasy, w celu udzielenia wsparcia wszystkim uczniom. Psycholog służy też poradą dla rodziców. W trakcie konsultacji dzieli się wskazówkami dotyczącymi pracy z dzieckiem w domu. Obowiązkiem psychologa jest też stała współpraca z pozostałymi specjalistami i nauczycielami.

Do głównych zadań psychologa należy:

  • prowadzenie indywidualnych zajęć dla dzieci objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną
  • prowadzenie obserwacji w grupie
  • diagnoza poziomu funkcjonowania dzieci
  • pomoc w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych
  • udzielanie wsparcia nauczycielom
  • prowadzenie konsultacji dla rodziców