Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Nasza Szkoła" Katowice Piotrowice

Mocne strony

Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.

Janusz Korczak

Nasza misja

Misją Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Nasza Szkoła”  będzie solidne wychowanie i wykształcenie świadomie wybierane poprzez poznawanie kultury i bycie kulturalnym. Pozwolimy na rozwijanie swoich umiejętności pozwalających odróżnianie dobra od zła, poznawanie zasad godnego życia , pełnego szacunku i życzliwości dla drugiego człowieka. Zadbamy o harmonijny rozwój fizyczny , emocjonalny i intelektualny. Będziemy starać się pogłębiać zainteresowania wychowanków wzbogacając ich osobowość.

Warunki lokalowe

Zobacz nasze klasy, sale gimnastyczne i SI, gabinety logopedy, psychologa.

Kadra

Naszą kadrę pedagogiczną tworzą nauczyciele z pasją i specjaliści z dużym doświadczeniem

Dokumenty

Zapoznaj się ze statutem i regulaminami Naszej szkoły i zasad edukacji domowej

Odpłatność

Zobacz zasady rekrutacji, warunków edukacji domowej i odpłatności w Naszej Szkole.

Nasze motto: Pasja + Wizja + Działanie = Sukces

Równanie to nie posiada dla nas żadnych niewiadomych. Za to pod każdym jego elementem kryją się kolejne wartości, którymi kierujemy się będąc częścią ciągle rozwijającej się szkoły.

Nasze atuty

 • Jesteśmy szkołą dająca możliwości rozwoju pasji i zdolności dzieci.
 • Nasi uczniowie mogą brać udział w różnego rodzaju warsztatach i laboratoriach naukowych.
 • Nasza Szkoła przyjmuje wszystkie dzieci z orzeczeniem z uwagi na autyzm w tym zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, niepełnosprawność ruchową, afazję oraz sprzężenie tych niepełnosprawności i w wieku od 7 do 15 lat.
 • Placówka oferuje szeroki zakres pomocy i wsparcia dla dzieci:
  • z niską samooceną,
  • strachem przed brakiem tolerancji ze strony rówieśników,
  • nieśmiałością.
 • mało liczne klasy,
 • Indywidualne podejście do każdego,
 • Wrażliwa i empatyczna kadra

Co zapewniamy

Zapewniamy specjalistyczne programy i oferujemy rodzaj wsparcia, którego często nie można znaleźć w szkołach publicznych, jak i prywatnych. Prowadzimy terapię dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie specjalistycznego kształcenia oraz w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Staramy się zachęcać do poznania i poruszania się po świecie wiedzy z mapą, którą nie trzeba znać na pamięć, tylko nauczyć się ją czytać i rozumieć oraz mieć wyobraźnię, która z dwuwymiarowej płaszczyzny obudzi ją do życia w przestrzeni. Aby tego dokonać, musimy wyjść ze swojej skorupy schematycznego myślenia, naukowego postrzegania, schowanych uczuć. Nasze zadanie to poprowadzenie uczniów do samopoznania, aby zmierzyli się z rzeczywistością i sprostały wyzwaniom świata, rozbudzając w nich ciepło serca, jasność myśli i siły do działania.

Nauczyciel wykorzystując innowacyjne metody, oparte na praktycznym działaniu, doświadczaniu, wspierające kreatywność, towarzyszy dziecku w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności, udziela rzetelnej informacji o osiągnięciach i ewentualnych brakach, pokazuje drogę do ich poprawy. Nie skupia się na błędach dziecka, bo każdy człowiek, a szczególnie dziecko ma prawo do błędów. Organizuje pracę zespołową, bo ona jest podstawą działań w każdym zawodzie w dzisiejszym świecie. Nauczyciele wspólnie z rodzicami diagnozują mocne strony dziecka, poziom jego rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego, motorycznego i na bazie wyników diagnozy proponują sposoby realizacji treści edukacyjnych, dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Dialog z rodzicami, prowadzony od pierwszego dnia pobytu dziecka w szkole, daje szanse na spójność działań wychowawczych w rodzinie i szkole. Kładziemy duży nacisk na wartości. Stawiamy wymagania i uczymy wymagać od siebie. Pozycja nauczyciela odgrywa całkiem nową dla siebie rolę. Staje przewodnikiem po świecie, nie zajmuje miejsca tym, którzy z tego korzystają. Badanie, odkrywanie i pytanie odbywa się zatem zgodnie z potrzebami, możliwościami i indywidualnymi profilami uczniów. Nauczyciele szanują i nieustannie monitorują preferencje rozwojowe dzieci, style uczenia się, rodzaje aktywności.

Naszą misją jest propagowanie stylu naturalnego uczenia się, który niesie zadowolenie i poczucie pewności siebie. Jesteśmy przekonani, że poprzez docieranie do wewnętrznych zasobów i odkrywania mocnych stron dzieci, mogą uczyć się one w atmosferze odprężenia i radości.

Uprawnienia Szkoły Publicznej

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Nasza Szkoła” przy rejestracji otrzymała uprawnienia szkoły publicznej. Głównym celem „Naszej Szkoły” jest dobro naszych dzieci. Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej przeprowadza się rekrutacje uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności jak również zatrudnia się nauczycieli posiadających pełne , zgodne z nauczanym przedmiotem kwalifikacje. Ponadto szkoła posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oprócz realizacji podstawy programowej może mieć w szkolnym planie nauczania dodatkowe przedmioty. Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty będziemy wydawać świadectwa, indeksy zgodnie z tym jak to robią szkoły publiczne.

Zajęcia dodatkowe w "Naszej Szkole"

Opis wkrótce

Odpłatność

Dokumenty

 • Wpisowe jednorazowe – 450 zł
 • Stawka żywieniowa (obiad szkolny) –  15 zł,

*Więcej informacji dotyczących opłat i realizowanych świadczeń w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej pod telefonem: 883 999 710, 883 999 803 bądź tez bezpośrednio w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00–16.00.

Prosimy o zapoznanie się:

 • STATUTEM
 • WEWNĘTRZNYM SYSTEMEM OCEN