Trening umiejętności społecznych

Zajęcia w formie treningu umiejętności społecznych i komunikacyjnych skierowana jest dla uczniów z całościowymi zaburzeniami rozwoju, szczególnie ze spektrum autyzmu. W naszej szkole uczą się uczniowie z Zespołem Aspergera, autyzmem, których funkcjonowanie społeczne z racji spektrum autystycznego wymaga stymulacji i wsparcia. Trening indywidualny lub grupowy skoncentrowany jest przede wszystkim na kształtowaniu umiejętności rozumienia, interpretowania stanów emocjonalnych, mentalnych i wyobrażeniowych partnerów relacji społecznych, czyli na stymulowaniu teorii umysłu, która w autyzmie jest zaburzona. Ćwiczenia „czytania umysłu”, rozumienia perspektywy innych osób, radzenia sobie z emocjami i konstruktywne ich przeżywanie, tworzenie skryptów zachowań akceptowanych społecznie i prospołecznych, analiza złożonych kontekstów społecznych, generalizacja umiejętności to składowe i stałe elementu indywidualnego treningu kompetencji społecznych.