Aktualizacja: maj 2021

Mamy jeszcze wolne miejsca w „Naszej Szkole”

Wolne miejsca na rok 2021/22

kl. 1 – 1 miejsce
kl. 3 – 2 miejsca
kl. 4 – 1 miejsce
kl. 5 – 1 miejsce

Procedura rekrutacji dzieci do Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Nasza Szkoła" w Katowicach na rok szkolny 2021/22

Zasady naboru uczniów do Szkoły ( zgodnie ze Statutem szkoły)

Zgodnie z procedurą rekrutacji opartą na zapisach statutowych Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Nasza Szkoła” w Katowicach trwa w naszej szkole okres rekrutacji na rok szkolny 2021/22 do poszczególnych klas. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej oraz realizuje na terenie szkoły terapie wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Formularz zapisu na rok szkolny 2021/22

* Po wypełnieniu formularza wyślemy komplet wymaganych dokumentów do wypełnienia lub skontaktujemy się aby odpowiedzieć na pytanie.

Nabór na rok szkolny 2021/22

Odpłatność

 • Wpisowe jednorazowe – 400 zł od 1.09.2020
 • Stawka żywieniowa (obiad szkolny) – 15 zł

*Więcej informacji dotyczących opłat i realizowanych świadczeń w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej pod telefonem: 883 999 710, 883 999 803 bądź tez bezpośrednio w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00–16.00.

*Po dokonaniu wpłaty prosimy o wysłanie potwierdzenia przelewu na nasz adres e-mail!

W „Naszej Szkole” zapewniamy naszym uczniom:

 1. Bezpieczeństwo w całodobowo chronionym obiekcie,
 2. Troskliwą opiekę od godz. 7:00 do 17:00,
 3. Zindywidualizowaną pracę w klasach liczących standardowo do 5 uczniów,
 4. Wysoki poziom nauczania realizowany przez sprawdzonych nauczycieli, pedagogów,
 5. Indywidualizację potrzeb ucznia oraz rozwijanie jego uzdolnień,
 6. Od 1 klasy edukację informatyczną w nowoczesnej pracowni komputerowej,
 7. Opiekę psychologa, pedagoga oraz logopedy– wczesne diagnozowanie ewentualnych problemów edukacyjnych i wychowawczych oraz poszukiwanie skutecznych metod ich rozwiązania,
 8. Treningi efektywnego uczenia się, logicznego myślenia, pamięci i koncentracji uwagi.
 9. Salę SI
 10. Salę do Biofeedbacku
 11. Poza podstawową ofertą edukacyjną możliwość wszechstronnego rozwoju zainteresowań, pasji i rozbudzania drzemiących talentów w ramach kółek.
 12. Zajęcia rozwijające inteligencję emocjonalną prowadzone przez psychologa szkolnego,
 13. Wyjścia do teatru, filharmonii i kina, Pałacu Młodzieży

Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w klasach: I - VIII