Aktualizacja: styczeń 2021

Mamy jeszcze wolne miejsca w “Naszej Szkole” – trwa nabór uzupełniający!

 • Klasa 1 – 1 miejsce
 • Klasa 2 – 1 miejsce, 
 • Klasa 3 – 1 miejsce
 • Klasa 4 – 2 miejsca (nowy oddział od lutego 2021)
 • Klasa 5 – 1 miejsce, 
 • Klasa 7 – 1 miejsce.

Procedura rekrutacji dzieci do Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi "Nasza Szkoła" w Katowicach na rok szkolny 2020/21

Zasady naboru uczniów do Szkoły ( zgodnie ze Statutem szkoły)

Zgodnie z procedurą rekrutacji opartą na zapisach statutowych Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Nasza Szkoła” w Katowicach trwa w naszej szkole okres rekrutacji na rok szkolny 2020/21 do poszczególnych klas. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej oraz realizuje na terenie szkoły terapie wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Formularz zapisu na rok szkolny 2020/21

* Po wypełnieniu formularza wyślemy komplet wymaganych dokumentów do wypełnienia lub skontaktujemy się aby odpowiedzieć na pytanie.

Nabór na rok szkolny 2020/21

Odpłatność

 • Wpisowe jednorazowe – 400 zł od 1.09.2020
 • Stawka żywieniowa (obiad szkolny) – 15 zł

*Więcej informacji dotyczących opłat i realizowanych świadczeń w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej pod telefonem: 883 999 710, 883 999 803 bądź tez bezpośrednio w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00–16.00.

*Po dokonaniu wpłaty prosimy o wysłanie potwierdzenia przelewu na nasz adres e-mail!

W „Naszej Szkole” zapewniamy naszym uczniom:

 1. Bezpieczeństwo w całodobowo chronionym obiekcie,
 2. Troskliwą opiekę od godz. 7:00 do 17:00,
 3. Zindywidualizowaną pracę w klasach liczących standardowo do 5 uczniów,
 4. Wysoki poziom nauczania realizowany przez sprawdzonych nauczycieli, pedagogów,
 5. Indywidualizację potrzeb ucznia oraz rozwijanie jego uzdolnień,
 6. Od 1 klasy edukację informatyczną w nowoczesnej pracowni komputerowej,
 7. Opiekę psychologa, pedagoga oraz logopedy– wczesne diagnozowanie ewentualnych problemów edukacyjnych i wychowawczych oraz poszukiwanie skutecznych metod ich rozwiązania,
 8. Treningi efektywnego uczenia się, logicznego myślenia, pamięci i koncentracji uwagi.
 9. Salę SI
 10. Salę do Biofeedbacku
 11. Poza podstawową ofertą edukacyjną możliwość wszechstronnego rozwoju zainteresowań, pasji i rozbudzania drzemiących talentów w ramach kółek.
 12. Zajęcia rozwijające inteligencję emocjonalną prowadzone przez psychologa szkolnego,
 13. Wyjścia do teatru, filharmonii i kina, Pałacu Młodzieży

Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w klasach: I - VIII