Procedura rekrutacji dzieci do Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Nasza Szkoła" w Katowicach na rok szkolny 2024/25*
*zapisy od 1.03 - 22.03.2024

Zasady naboru uczniów do Szkoły ( zgodnie ze Statutem szkoły)

Zgodnie z procedurą rekrutacji opartą na zapisach statutowych Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła” w Katowicach trwa w naszej szkole okres rekrutacji na rok szkolny 2024/25 do poszczególnych klas. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej oraz realizuje na terenie szkoły terapie wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przyjmujemy zapisy wyłącznie do klasy 1

Formularz zapisu na rok szkolny 2024/25
*zapisy tylko do 22 marca!

* Po wypełnieniu formularza wyślemy komplet wymaganych dokumentów do wypełnienia lub skontaktujemy się aby odpowiedzieć na pytania.

*zapisy od 1.03 do 22.03.2024

Nabór na rok szkolny 2024/25 *zapisy od 1.03 do 22.03.2024!

Odpłatność

 • Wpisowe jednorazowe – 400 zł od 1.09.2020
 • Stawka żywieniowa (obiad) – 20 zł (w roku szkolnym 2023/24)

*Więcej informacji dotyczących opłat i realizowanych świadczeń w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej pod telefonem: 883 999 710, 883 999 803 bądź tez bezpośrednio w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00–16.00.

*Po dokonaniu wpłaty prosimy o wysłanie potwierdzenia przelewu na nasz adres e-mail!

W „Naszej Szkole” zapewniamy naszym uczniom:

 1. Bezpieczeństwo w całodobowo chronionym obiekcie,
 2. Troskliwą opiekę od godz. 7:00 do 17:00,
 3. Zindywidualizowaną pracę w klasach liczących kilku uczniów,
 4. Wysoki poziom nauczania realizowany przez sprawdzonych nauczycieli, pedagogów,
 5. Indywidualizację potrzeb ucznia oraz rozwijanie jego uzdolnień,
 6. Od 1 klasy edukację informatyczną w nowoczesnej pracowni komputerowej,
 7. Opiekę psychologa, pedagoga oraz logopedy– wczesne diagnozowanie ewentualnych problemów edukacyjnych i wychowawczych oraz poszukiwanie skutecznych metod ich rozwiązania,
 8. Treningi efektywnego uczenia się, logicznego myślenia, pamięci i koncentracji uwagi.
 9. Salę SI
 10. Salę do Biofeedbacku
 11. Poza podstawową ofertą edukacyjną możliwość wszechstronnego rozwoju zainteresowań, pasji i rozbudzania drzemiących talentów w ramach kółek.
 12. Zajęcia rozwijające inteligencję emocjonalną prowadzone przez psychologa szkolnego,
 13. Wyjścia do teatru, filharmonii i kina, Pałacu Młodzieży