You are currently viewing Zasady oceniania w Naszej Szkole

Zasady oceniania w Naszej Szkole

W „Naszej Szkole” od września 2020 nie będzie ocen. Uczniowie za swoją pracę i postępy będą otrzymywali  informację zwrotną w formie ustnej lub pisemnej. Każda informacja będzie dostosowana do możliwości, zaangażowania i postępów dziecka.

Nauczyciel udzielając informacji będzie:

• wskazywać dobre elementy w pracy ucznia,

• pokazywać to, co wymaga poprawy, nad czym uczeń musi jeszcze popracować,

• dawać wskazówki, jak należy to poprawić,

• dawać wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.

Oceny w skali stopni szkolnych będą wystawiane jedynie jako oceny klasyfikacyjne semestralne.

Więcej przeczytacie: na stronie Agaty Baj: https://www.facebook.com/PlanDaltonski/