You are currently viewing Zbiórka elektrośmieci

Zbiórka elektrośmieci

W dniach 27-30 marca w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Nasza Szkoła” zostanie przeprowadzona zbiórka elektrośmieci. Odbiór zużytego sprzętu będzie możliwy w godzinach 7:00- 9:00. Miejsce składowania zostało wyznaczone na lewo od głównego wejścia do szkoły. Będzie ono odpowiednio oznakowane.

Nie wyrzucaj do śmietnika! Zadbaj o środowisko!