Co to jest dogoterapia

Dogoterapia jest to  metoda wspomagająca proces rehabilitacji, terapii i rozwoju z udziałem odpowiednio wyszkolonych i wyselekcjonowanych psów.  Prowadzona przez wykwalifikowanego dogoterapeutę,  który posiada wiedzę  dotyczącą zarówno ludzi jaki i psów.  

W dogoterapii efekty nie zawsze przychodzą szybko. Czasem jest to długotrwały proces  np. nauka okazywania emocji, doskonalenie sprawności ruchowej, czy też kształtowanie umiejętności  koncentracji. Ważne jest, aby dziecko podczas zajęć czuło się ważne, potrzebne i bezpieczne.

Cele dogoterapii

  • kształtowanie pozytywnych emocji dziecka w kontakcie z psem,
  • wyzwalanie spontanicznej aktywności dziecka,
  • doskonalenie sprawności ruchowej,
  • rozwijanie umiejętności lokomotorycznych,
  • wielopłaszczyznowe oddziaływanie psa na zmysły dziecka tj.: wzrok, słuch, dotyk, węch,
  • ćwiczenie koncentracji uwagi,
  • wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego,
  • poznawanie i wypowiadanie prostych komend np. „siad”,
  • relaksacja, wyciszanie emocji.

 

Zajęcia prowadzi uprawniony specjalista kynoterapeuta.