Rehabilitacja ruchowa

W naszej szkole prowadzone są zajęcia z indywidualnej rehabilitacji ruchowej. Objęci są nimi uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej. Ćwiczenia dostosowane są do  jednostki chorobowej ucznia.
Celem rehabilitacji jest prowadzenie specjalistycznych ćwiczeń, które zapobiegają pogłębianiu dysfunkcji występujących u danego dziecka.

Gimnastyka korekcyjna

Na terenie placówki dla uczniów szkoły prowadzona jest gimnastyka korekcyjna. Zajęcia prowadzone są na sali gimnastycznej wyposażonej w różnorodny sprzęt, a ich celem jest nie tylko korekcja zaistniałych wad postawy, ale również kształtowanie u dzieci nawyku prawidłowej postawy i zachęcanie do podejmowania aktywności fizycznej, która służy zdrowiu i dostarcza wiele radości. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie do zaistniałej wady i możliwości dziecka.